Utorok 25.2.2020   oslavuje Frederik, Frederika zajtra pozýva na pivo Viktor

6972 podnikov 

Homebrewing - Black Friday Homebrew Competition Cassovia

http://www.kamnapivo.sk/webtron/homebrewing-black-friday-homebrew-competition-cassovia.html

12. október 2018, 12:10
bobo wbm
Homebrewing - Black Friday Homebrew Competition Cassovia

Vážení priatelia, domovariči piva, priaznivci skutočného piva

 

Košická domovaričská divízia 

 

organizuje degustačná súťaž doma uvareného piva

 

 

Black Friday Homebrew Competition Cassovia

 

 

 

 

1. Súťaž sa bude konať v piatok 07. 12. 2018  (vyhlásenie výsledkov v podniku Pokhoi o cca 19:00 hod.)

 

2. Doručenie vzoriek do 30. 11. 2018 (do 20:00 hodiny)

 

3. Vyhlásená kategória: Akýmkoľvek spôsobom fermentovaný alkoholický nápoj vyrobený z vody, sladovaného obilia, surogátov, chmeľu a ostatných prírodných surovín (byliny, koreniny) bez rozdielu pivného štýlu.

 

4. Súťažné vzorky sa budú hodnotiť podľa BJCP odbornou porotou.

 

5. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci domáci variči piva, ktorí v deň súťaže dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Jeden domovarič piva môže prihlásiť len jednu vzorku piva vo vyhlásenej kategórii, o ktorej prehlási, že ich sám (resp. s inou osobou, osobami, ktoré uvedie) varil v domácich podmienkach a pivo, resp. receptúra nebola nijako využitá na komerčné účely.

 

6. Požiadavky, základné parametre: Dôsledne popísaný/označený pivný štýl prihlásenej vzorky so zoznamom použitých surovín (slady, surogáty, ostatné suroviny (byliny, koreniny,...), použité chmele a kvasinky.

 OG – bez obmedzenia  FG – bez obmedzenia  IBU – bez obmedzenia  SRM – 20° a viac 

 

7. Štartovné za vzorku (2€) je darom, súťažná vzorka musí byť doručená najneskôr do 30. 11. 2018 (piatok, do 20:00 hod.) do rúk organizátora - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, resp. po dohode na tel.: 0908 990 376 aj inak. Z darov budú hradené náklady na nákup diplomov, odmien.

 

8. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny celkový objem 1l a musí byť minimálne v dvoch sklenených obaloch (napr. 2 x 0,5l, prípadne 3 x 0,33l). Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok s názvom piva, výrobcu a zaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok, ten musí byť pripevnený na fľaši gumičkou, odnímateľnou páskou, štítok je súčasťou prihlášky. Nepripúšťa sa označenie na korunkovom uzávere. Prihlásená vzorka piva musí mať uvedený spôsob prípravy (základné suroviny, sladové výťažky, ich kombinácia, brew kit) a jednoznačne musí byť zaradená podľa štýlu uvedeného v BJCP, AHA, Brewer Association, Wolrd Beer Cup, alebo Brewer Advocate.

Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

9. Súťažiaci musí vyplniť a zaslať organizátorovi prihlasovací formulár – prihlášku (zverejnenú na stránke súťaže). Vyplnená prihláška – registrácia bude akceptovaná len do 30. novembra 2018 (20:00 hod.). Po uvedenom termíne organizátor nebude prijímať registrácie a ani súťažné vzorky pív.

 

10. Odmeny

Víťaz bude mať možnosť uvariť víťazné pivo/ale v remeselnom pivovare a obdrží 50 litrov tohto piva ako odmenu.

Za 1., 2. a 3. miesto - diplom s vyznačením umiestnenia a bodového ohodnotenia.

 

11. Bodové ohodnotenie:

 

Zlatá šiška           (1. stupeň) - excelentné pivo   ( 89, 00 - 100 bodov)

Strieborná šiška  (2. stupeň) - vynikajúce pivo    (75,00 - 88,99 bodov)

Bronzová šiška   (3. stupeň) - dobré pivo            (59,00 - 74,99 bodov)

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel v prípade nepredvídateľných okolností.

 

                                                         Daj Boh šťastia!   

 

 

 

 V Košiciach 12. 10. 2018                                  Za Košickú domovaričskú divíziu Peter“bobo”Bognár

 

Pozn.: Miesto a čas konania, resp. vyhlasovania výsledkov zverejníme čo najskôr. 

 

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále