Pondelok 2.8.2021   oslavuje Gustáv zajtra pozýva na pivo Jerguš

6973 podnikov 

Biela vrana 2020 - Pravidlá súťaže

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2020-pravidla-sutaze.html

1. december 2019, 12:10
bobo
Biela vrana 2020 - Pravidlá súťaže

         

 

           Organizačný tím Cassovia Homebrew Club (Košické združenie domácich varičov piva)

 

                                                                       vyhlasuje

 

              medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

 

„BIELA VRANA 2020“

 

                                    ktorá sa uskutoční dňa 22. 02. 2020 (sobota od 09.30 hod.)

                                  v priestoroch Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko

 

Pravidlá súťaže

 

1. Hlavným organizátorom je Cassovia Homebrew Club v spolupráci s Pivovar Hostinec 

a ďalšími partnermi.

 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva (vek nad 18 rokov) so svojimi pivami pripravenými v domácich podmienkach zo základných surovín. Prihlásené súťažné pivá (a ich receptúry) nesmú byť komerčne predávané a uvarené v komerčných pivovaroch.

 

3. Stanovené súťažné kategórie podľa BJCP (2015)

A. kategória: 27. Historical Beer: Piwo Grodziskie

určená držiteľom ocenenia Grand Special Biela vrana 2019 - Ireneusz Misiak

B. kategória: 15. B – Irish Stout, 16. A – Sweet Stout ,16. D – Foreigh Extra Stout

C. kategória: 26. D – Belgian Dark Strong Ale

D. kategória: 28. B – Mixed Fermentation Sour Beer, 28. C – Wild Speciality Beer

E. kategória: 09. A - Doppelbock

F. kategória: 34. C - Experimental Beer – Slovak Herbal Ale

 

       Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A – F) budú súťažiť o titul

 

                                      „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ 

 

4. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí sa zaregistrujú a prihlásia svoje doma varené pivá na stránke súťaže BIELA VRANA 2020– www.biela-vrana.sk do určeného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže.

Počet prihlásených vzoriek od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii je maximálne 

1 (jedna) vzorka piva, neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategoriách.

 

5. Prihlasovanie, registrovanie vzoriek na súťaž „BIELA VRANA 2020“ bude sprístupnené   od 01. 01. 2020 do 07. 02. 2020 (do 23:59 hod.) na stránke súťaže on line na registračnom formulári www.biela-vrana.skKapacita súťažných vzoriek je 150 kusov.

 

6. Štartovné / dar za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod. v mieste konania osobne, priložením  k flašiam v nepremokavom obale v balíku, alebo poštovou poukážkou na adresu hlavného organizátora. Štartovné v ročníku 2020 je darom,za jednu prihlásenú vzorku piva do súťaže je suma 5€.

 

7. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do do 07. 02. 2020 na adresu organizátora, prípadne po dohode s ním aj na miesto konania súťaže Pivovar Hostinec, Hlavná 65, 040 01 Košice, SK. Vzorky piva prijímame, preberáme od 01. 01. 2020 na hore uvedenej kontaktnej adrese.Vzorky pív doručené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.  

 

8. Prihlásená vzorka piva musí byť doručená v 3(troch) sklenených obaloch (3x 0,5l, resp. 3 x 0,33l, 3 x 0,4l) s minimálnym objemom 1 liter. Nepripúšťa sa dodanie vzoriek v PET fľašiach. Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok - etiketu vygenerovaný na stránke súťaže BIELA VRANA 2019 s názvom piva, názvom výrobcu, zaradením do kategórie a všetkými informáciami požadovanými organizátorom. Za správne zaradenie vzoriek do príslušnej kategórie zodpovedá samotný súťažiaci. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok – etiketu, štítok – etiketa musí byť pripevnená na fľaši gumičkou. Taktiež sa nepripúšťa akékoľvek označenie na korunkovom uzávere, resp. nepripúšťajú sa keramické patentné uzávery a embosované fľaše (lisované logá, texty). Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

9. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP(2015) a bodovo oceňované „100 bodovým systémom“. Hodnotenie je anonymné, t.z. že hodnotitelia v žiadnom prípade nemajú informácie o súťažnej vzorke a jeho autorovi. Hodnotitelia majú certifikáty BJCP, PSPD, certifikáty someliérov, absolventi skúšok senzorických vlastností piva podľa BV, profesionálni sládkovia, vlastníci a obsluha pivne zameraných prevádzok s viacročnými skúsenosťami z domácich a zahraničných homebrewárskych a profesionálnych degustačných súťaží.

 

Ohodnotenie súťažných vzoriek pív je zaradené do troch stupňov nasledovne a ocenené diplomom:

Zlatá chmeľová šiška (1.stupeň) excelentné pivo (89,00 - 100 b) 

Strieborná chmeľová šiška (2.stupeň) vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) 

Bronzová chmeľová šiška   (3.stupeň) dobré pivo (59,00 - 74,99 b)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.  

 

10. Ceny Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu a zľavového kupónu a vecných cien získa možnosťuvariť v pivovare Hostinec Košice svoj víťazný pivný špeciál v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2020“ zároveň získa zdarma 30 litrov v sude, resp. 50 fliaš (0,5l) tohto víťazného pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude Pivovar Hostinec organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2020, po tomto termíne tento nárok zaniká.    

 

11. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2020“ je súťaž 

                            

                                       „Design etikety BIELA VRANA 2020“.

 

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného - súťažného piva. Etiketu je nutné pribaliť (nelepiť) k fľaškám v počte 1ks (prípadne ich súbor - kŕčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času. Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ - domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet). Najlepšiu etiketu (súbor etikiet)   bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov (profesionálny designer, zberateľ pivných etiket, zástupcovia domovaričov, bežný konzument piva). Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu (fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,...) s tým, že bude udelená mimoriadna cena :  TOP design BIELA VRANA 2020“

 

Odmena pre „Design etikety BIELA VRANA 2020“ : 1., 2., a 3. cena – diplom

Odmena pre „TOP design BIELA VRANA 2020“ : 1. miesto – diplom, vecný dar 

 

12. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení všetkých súťažných kategórií. Odovzdávanie cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne. Zahraničným účastníkom budú odovzdané kontaktnými osobami. Vecné odmeny zvlášť neposielame.

 

13. Výsledky oboch súťaží budú oznámené na mieste súťaže v plnom rozsahu, zverejnené na stránke súťaže BIELA VRANA 2020www.biela-vrana.skdo 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov. Písomné hodnotenia – degustačné hárky vzoriek piva a diplomy budú prístupné a zverejnené na profile stránky www.biela-vrana.sk  každému súťažiacemu  do 1 mesiaca od ukončenia súťaže.

 

14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmien.

 

15. Kontaktné osoby

Riaditeľ súťaže: Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SK, bielavranakosice@azet.sk

Hlavný rozhodca / Head Judge: .... 

Technická podpora / Technical Support: Ján Demko    

 

                                Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia!“.

 

  

V Košiciach 01. 12. 2019                                 Organizačný tím Cassovia Homebrew Club

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále