Nedeľa 3.7.2022   oslavuje Miloslav zajtra pozýva na pivo Prokop

6978 podnikov 

Cena F. O. Poupěte pre Stanislava Bernarda

http://www.kamnapivo.sk/webtron/cena-f-o-poupete-pre-stanislava-bernarda.html

25. apríl 2012, 06:00
Český svaz pivovarů a sladoven
Cena F. O. Poupěte pre Stanislava Bernarda

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil ministra zemědělství Petra Bendla Patronem českého piva. Současně poprvé udělil Ceny českého sládka Františka Ondřeje Poupěte za přínos pivovarství, sladařství a návazných odvětví České republice v roce 2012.

Výše uvedené se stalo na slavnostním večeru, který tím zahájil novou tradici. Ta by se měla stát součástí pivovarského kalendáře a současně každoročně symbolicky zahájit pivovarskou sezonu.

V letošním roce Cenu F. O. Poupěte obdržel Stanislav Bernard za to, že inicioval a prosadil realizaci diferencované daně pro malé pivovary, což umožnilo přežít dalším desítkám menších výrobců piva. Dalším vyznamenaným je Pavel Gregorič za záchranu a obnovení pivovaru Rakovník. Mezi oceněnými je také Jan Mikš, který cenu obdržel za to, že se úspěšně zasadil o obnovu pivovaru v Rychnově nad Kněžnou.

„Pivo je o umu sládků a všech kolem, kteří se na jeho výrobě podílejí. Zemědělské plodiny jako sladovnický ječmen a chmel patří nedělitelně do resortu zemědělství. Kdo jiný by proto měl být patronem českého piva než ministr zemědělství,“ řekl František Šámal, předseda Českého svazu pivovarů a sladoven. „Současně nově ustavenou Cenou splácíme dluh těm, kteří se nejen zapsali do historie našich oborů, ale v současnosti stále přispívají významným ekonomickým a podnikatelským činem k věhlasu našeho piva. Uvědomujeme si, že jejich práci a obecněji přínos musíme připomínat více než doposud, a proto jsme nově ustanovili tuto cenu,“ doplnil František Šámal.

Nově zřízené ocenění zahrnuje i původní Výroční cenu F. O. Poupěte za počin v oblasti vědy, výzkumu atd. Ocenění může být uděleno i více subjektům. Vyhlašovatelem je Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS), který akci zaštiťuje a organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Cenu bude každoročně předávat ministr zemědělství, patron českého piva, spolu s předsedou ČSPS. Návrhy na ocenění může předložit člen i nečlen ČSPS. Držitelem ocenění se může stát též subjekt mimo ČSPS a sektor pivovarství, sladařství a návazná odvětví. Oceněná osobnost nebo kolektiv obdrží umělecký předmět z dílny novoborských sklářů. Cena není spojená s finanční odměnou. Během večera se podává pivo speciálně vyrobené pro tuto akci.

František Ondřej Poupě (1753 až 1805 byl legendární sládek nazývaný „velmistr“. Sládkovskému řemeslu se vyučil v Třebíči a působil mj. v pivovarech ve Štěkni u Písku, v Tachově, v hraběcím pivovaru v Hořovicích nebo byl sládkem knížecího schwarzenberského pivovaru v Jinonicích. Od roku 1794 působil v Praze. Poupě doporučil a zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piv, například zlepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví, zlepšil také kontrolu teploty kvašení piva teploměrem atd. Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě, čímž o sto let předběhl obdobné snahy v jiných zemích.

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále