Nedeľa 14.4.2024   oslavuje Justína zajtra pozýva na pivo Fedor

6984 podnikov 

Rozhovor s generálnych riaditeľom Krušovíc

http://www.kamnapivo.sk/webtron/krusovice-2004.html

27. január 2005, 22:45
Michal Wagner
Rozhovor s generálnych riaditeľom Krušovíc„Značku Krušovice v dnešní podobě budujeme teprve deset let a hodně práce máme ještě před sebou,“ říká generální ředitel Královského pivovaru Krušovice ing. Pavel Gregorič.

Krušovický pivovar vaří pivo pod obchodním jménem Královský pivovar Krušovice od roku 1995. Byl jste celou dobu „ u toho“ - co se změnilo na trhu a co u vás ?

„Definitivní stabilizací kapitálové struktury, ke které došlo v r. 1994, byla odstartována mohutná etapa investičního rozvoje pivovaru. Postupně byly postaveny nové kvasné i ležácké prostory, stáčírna sudů i lahví a zmodernizováno veškeré technické zázemí pivovaru. Tato etapa byla prakticky zakončena výstavbou a uvedením do provozu nové varny v roce 1999. Současně s rozvojem investičním začal pivovar Krušovice využívat svoji zajímavou a bohatou minulost v marketingu. Zcela stěžejním historickým faktem je koupě krušovického pivovaru královskou komorou za doby panování římského císaře a českého krále Rudolfa II. v r. 1583. Tento fakt je doložen řadou historických dokumentů, mezi nejvýznamnější z nich patří soupis majetku z r. 1581 a kupní smlouva z r. 1583 uložená ve sbírkách Ústředního archivu v Praze. Vše potvrzuje zápis v Deskách zemských, které jsou uloženy tamtéž. Krušovický pivovar pak psal svoji královskou historii cca dalších sto let. Jedinečnost postavení jako královského pivovaru a tradice vaření piva v Krušovicích se staly dlouhodobým základem marketingové strategie a vyústily v roce 1995 v přijetí obchodního jména Královský pivovar Krušovice. Naším dlouhodobým cílem bylo a zůstává vybudovat z někdejšího regionálního pivovaru s dobrou pověstí pivovar s celostátní působností a v neposlední řadě rozvinout a využívat i jeho exportní potenciál. Cíl je to velmi náročný a jeho dosažení na tvrdě konkurenčním českém trhu není jednoduché. Vezmeme-li v úvahu, že se nám v roce 2004 podařilo prodat celkem 690 tis hl piva a z toho více než 150 tis vyvézt do cca 20-ti zemí Evropy - a vezmeme-li v úvahu, že na českém trhu zaujímáme sedmé místo mezi výrobci piva - myslím si, že se nám pozvolna daří tohoto cíle dosahovat. Značka Krušovice má dnes svoji nezaměnitelnou tvář a zcela pochopitelně má své příznivce i odpůrce. V nynější podobě ji však budujeme teprve deset let a hodně práce máme ještě před sebou.

Jaký byl tedy loňský rok ?

Rok 2004 byl dle mého názoru zatím nejúspěšnějším rokem v historii Královského pivovaru Krušovice. Jak jsem se již zmínil, výstav dosáhl 690 386 hl, což znamená meziroční nárůst o 2,3 %. Naší chloubou byl opět export, který překročil hranici 150 tis hl a hlavně na významných evropských trzích jsme zaznamenali další posílení postavení značky Krušovice jako značkového piva v prémiovém segmentu.
Vykázané ekonomické výsledky umožňují srovnání naší společnosti s předními tuzemskými firmami… loňský rok byl prostě pro naši firmu rokem velmi úspěšným.

Jak vidíte budoucnost královského pivovaru - jak se podle Vás bude vyvíjet české (a možná i evropské) pivovarnictví v dalších létech ?

Dá se předpokládat, že podobně jako v jiných evropských zemích bude i u nás docházet k mírnému poklesu spotřeby piva. Důvodů je několik: změna životního stylu lidí, konkurence ostatních nápojů, zejména vína, míchaných nápojů a nealkoholických nápojů. Přesto pevně věřím, že i přes určitý pokles spotřeby si pivo, a zejména pivo české, díky svým jedinečným vlastnostem zachová jako nápoj svoji významnou pozici nejen na českém, ale i na evropském trhu. Chceme se i nadále profilovat jako významná česká národní pivní značka a prezentovat se zejména v kulturní a společenské oblasti. Naším prioritním cílem i nadále zůstane kvalitní, zejména pražská, gastronomie.
Královský pivovar Krušovice má díky své poloze, vybavenosti špičkovou výrobní technologií a zejména díky své značce předpoklady pro úspěšný rozvoj. Musí si však udržet nejen vysokou kvalitu produktů, servisu, komunikace a prezentace značky, ale musí být schopen velmi citlivě reagovat na čím dál rychlejší změny trhu a v neposlední řadě být schopen si vychovat vlastní kvalitní odborníky pro všechny oblasti činnosti. To je výzva do budoucnosti.
Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále