Sobota 22.6.2024   oslavuje Paulína zajtra pozýva na pivo Sidónia

6984 podnikov 

Nediskriminujte slovenské pivo

http://www.kamnapivo.sk/webtron/nediskriminujte-slovenske-pivo.html

4. október 2010, 17:10
Michal Wagner
Nediskriminujte slovenské pivo„V celej európskej 27-čke už iba Slovinsko znevýhodňuje pivo oproti vínu viac, ako Slovensko!“ - toto nelichotivé konštatovanie bude platiť v prípade, že parlament schváli navrhované zvýšenie spotrebnej dane z piva. Zvýšenie dane o takmer 50% vážne ohrozuje nielen celý pivovarnícky priemysel, ale zároveň bude mať dopad aj na množstvo ďalších pracovných miest v napojených odvetviach. Tento nesystémový krok navyše zachováva nespravodlivé výnimky a stále viac diskriminuje pivo oproti vínu. Slovenské združenie výrobcov piva a sladu spustilo petíciu proti zvyšovaniu sadzby spotrebnej dane.

Pivovarníctvo a naň naviazané odvetvia výroby sladu, poľnohospodárstvo, obchod a ďalšie služby dnes na Slovensku dávajú prácu takmer 21 tisíc zamestnancom. Na základe nedávnych skúseností predpokladáme a obávame sa, že ďalšie zvýšenie spotrebnej dane bude mať veľmi negatívny vplyv na zamestnanosť v našom sektore. Už zvyšovanie spotrebných daní v roku 2003 totiž prinieslo postupné zníženie výroby o 1,5 milióna hl, zatvorenie 7z 12 slovenských pivovarov a zánik až 1200 z 3166 pracovných miest priamo v pivovarníctve.

Kladieme si otázku, prečo v oblasti spotrebných daní slovenská vláda stále trvá na nesystémovej a selektívnej výnimke pre víno, ktoré má historicky nulovú spotrebnú daň. Jedno odvetvie tak podporuje na úkor ostatných a narúša konkurečné prostredie. „Novou spotrebnou daňou vláda zvýhodní víno dokonca výraznejšie, než tradičné vinárske krajiny ako Francúzsko, Taliansko, Portugalsko či Maďarsko. Mimochodom, spotrebnú daň na víno, i keď nízku, nedávno zaviedlo dokonca už aj Francúzsko,“ pripomína Door Plantenga, generálna manažérka Heineken Slovensko, a. s. vychádzajúc z faktu, že rozdiel v spotrebnej dani na pivo a víno v neprospech piva by po prijatí návrhu bol u nás druhý najvyšší v EÚ. Navrhovaná výška spotrebnej dane je najvyššia vôbec v rámci krajín Višegrádskej štvorky, napríklad Česká republika uplatňuje polovičnú výšku dane. Spôsobí preto nekonkurencieschopnosť slovenských pivovarníkov v regióne, naštartuje cezhraničnú nákupnú turistiku a tým odliv daní do susedných krajín. Reálnou je aj hrozba rozkvitnutia čierneho trhu s pivom.

Rozumieme snahám vlády SR o ozdravenie verejných financií a plne ich podporujeme. No v tejto súvislosti by sme radi pripomenuli, že už spomínané drastické zvýšenie spotrebnej dane v roku 2003 urobilo veľký škrt cez optimistické predpoklady MF SR a v skutočnosti prinieslo oveľa nižšie ako predpokladané príjmy pre štátny rozpočet. Na základe týchto skúseností sa preto oprávnene obávame, že vyššia sadzba spotrebnej dane na pivo spôsobí predovšetkým ďalšie znižovanie spotreby piva, čo významne zníži očakávaný príjem štátneho rozpočtu, ktorým dnes argumentuje vláda. Nehovoriac o ďalších vyvolaných negatívnych vplyvoch na štátny rozpočet, napríklad cez zníženie zamestnanosti v sektore a v nádväzných odvetviach.

Zároveň nás veľmi mrzí, že taká zásadná zmena vzniká bez širšej odbornej diskusie a bez vypočutia si argumentov tých, ktorých sa priamo dotýka. „Prekvapilo nás aj neštandardne krátke pripomienkové konanie, ktoré dokonca nebolo zverejnené ani na portáli právnych predpisov. Vďaka tomu viacerí zainteresovaní de facto nedostali možnosť vyjadriť sa k zmene, ktorá ich existenčne ovplyvní,“ dodáva Štefan Karšay, prezident Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.

Proti zvyšovaniu spotrebnej dane z piva bolo šesť zo siedmich subjektov, ktoré sa vyjadrili v rámci pripomienkového konania, ale aj hlavní partneri vlády v tripartite. KOZ v návrhu vidí negatívny dopad na ľudí z nižších príjmových skupín, podľa AZZZ zvýšenie dane z piva ohrozí konkurencieschopnosť slovenských pivovarníkov a stovky pracovných miest v odvetví. Za otázne aj AZZZ považuje zvýšenie výberu tejto dane a ako kompenzáciu navrhuje dočasné zvýšenie dane z pridanej hodnoty o ďalší percentuálny bod.

Keďže návrh zákona je už v parlamente, chceme všetky naše argumenty podrobne vysvetliť poslancom a zároveň aj širokej verejnosti, ktorej sa priamo dotýka. Na podporu našich argumentov sme už spustili petíciu proti zvyšovaniu dane. Plánujeme ju doručiť poslancom Národnej rady, ktorí budú mať počas najbližšej schôdze doslova vo svojich rukách osud slovenského pivovarníctva.

Ing. Roman Šusták
Výkonný riaditeľ
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
+421 903 237 215
Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále