Sobota 13.4.2024   oslavuje Aleš zajtra pozýva na pivo Justína

6984 podnikov 

Biela vrana 2018 štatút súťaže

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2018-statut-sutaze.html

7. január 2018, 23:55
bobo wbm
Biela vrana 2018 štatút súťaže

Košická domovaričská divízia (KDD) Košice (voľné združenie domácich varičov piva)

a Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska - Sekcia homebrewingu

 

   vyhlasujú

 

 medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

 

„BIELA VRANA 2018“

 

ktorá sa uskutoční dňa 24. 02. 2018 (sobota od 09.30 hod.)

v priestoroch Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko

 

Štatút súťaže

 

1.Hlavným organizátorom je Košická domovaričská divízia Košice (KDD)– voľné združenie domácich varičov piva v spolupráci s Pivovar Hostinec a ďalšími partnermi. Záštitu nad súťažou prevzala Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

 

2. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva (vek nad 18 rokov) so svojimi pivami pripravenými zo  základných surovín. Prihlásené pivá nemú byť kosmerčne predávané, varené v komerčných pivovaroch a varené, navrhnuté profesionálnými sládkami. 

 

3. Stanovené súťažné kategórie podľa BJCP (2015)

A. kategória:21. IPA, 21. B - Specialty IPA: White IPA 

B. kategória:16. Dark British Beer - 16. B - Oatmeal Stout

C. kategória:25. Strong Belgian Ale - 25. B - Saison

D. kategória:9. Strong European Beer - 9. C - Baltic Porter

E. kategória:23. European Sour Ale - 23. A - Berliner Weisse

F. kategória: 11. British Bitter - 11. C - Strong Bitter

G. kategória:Špeciálna - Coffe Beer

 

       Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A – G) budú súťažiť o titul

 

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2018“ 

 

4. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí sa zaregistrujú a prihlásia svoje doma varené pivá na stránke súťaže BIELA VRANA 2018www.biela-vrana.sk do požadovaného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Počet prihlásených vzoriek od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii je maximálne (jedna) vzorka piva, neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategoriách. Prípadné nejasnosti o zaradení vzoriek piva bude organizátor riešiť s daným účastníkom súťažnej degustačnej prehliadky. 

 

5. Prihlasovanie, registrovanie sa na súťaž „BIELA VRANA 2018“môžete od 01. 12. 2017 do 17. 02. 2018 (do 23:59 hod.) na stránke súťaže www.biela-vrana.sk

Hlavným organizátorom a kontaktnou osobou je Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SK, e-mail adresa bielavranakosice@azet.sk   

 

6. Štartovné / dar za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod.v mieste konania osobne, alebo pošt. poukážkou na adresu hlavného organizátora. Štartovné v ročníku 2018 je darom, za prihlásenú vzorku piva do súťaže je suma 3€.

 

7. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do do 17. 02. 2018 na adresu hlavného organizátora, prípadne po dohode s ním aj na miesto konania súťaže Pivovar Hostinec, Hlavná 65, 040 01 Košice, SK. Vzorky piva je možné doručiť od 01. 02. 2018na hore uvedenú kontaktnú adresu do 17. 02. 2018. Vzorky pív doručené po tomto termíne nemusia byť zaradené do súťaže.  

 

8. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny objem 1,5la musí byť v minimálne 3 (troch) sklenených obaloch (napr. 3x 0,5l, resp. 4 x 0,33l, 3 x 0,7l, 3 x 0,75l,...) . Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok - etiketu vygenerovaný na stránke súťaže BIELA VRANA 2018 s názvom piva, názvom výrobcu a zaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok – etiketu, štítok – etiketa musí byť pripevnená na fľaši gumičkou. Taktiež sa nepripúšťa akékoľvek označenie na korunkovom uzávere, resp. nepripúšťajú sa keramické patentné uzávery. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

9. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa systému BJCP (2015) a bodovo oceňované „100 bodovým systémom“.  

Hodnotenia súťažných pív sú zoradené do troch stupňov nasledovne a ocenené diplomom:

Zlatá chmeľová šiška (1.stupeň) excelentné pivo (89,00 - 100 b) 

Strieborná chmeľová šiška (2.stupeň) vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) 

Bronzová chmeľová šiška   (3.stupeň) dobré pivo (59,00 - 74,99 b)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.  

 

10. Ceny Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2018“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu získa možnosť uvariť v pivovare Hostinec Košice svoj víťazný pivný špeciál v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2018“ zároveň získa zdarma  50 fliaš (0,5l) tohto pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude Pivovar Hostinec organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2018, po tomto termíne tento nárok zaniká.    

 

11. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2018“je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2018“.Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadkyso svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného - súťažného piva. Etiketu je nutné pribaliť (nelepiť) k flašiam v počte 1ks (prípadne ich súbor - krčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času. Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ - domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet).

Najlepšiu etiketu (súbor etikiet)   bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov ( designer, zberateľ pivných etiket, zástupca AMNPS, zástupca domovaričov, bežný konzument piva) individuálne, tak, že každý z členov komisie vyberie 3 etikety (súbory etiket) s najvyšším bodovým ohodnotením. Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu ( fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,...) s tým, že bude udelená mimoriadna cena : „TOP design BIELA VRANA 2018“

Odmena pre „Design etikety BIELA VRANA 2018“ bude nasledovná: 1., 2., a 3 cena – diplom

Odmena pre „TOP design BIELA VRANA 2018“ bude nasledovná: 1. miesto – diplom, vecný dar  

 

 

12. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení všetkých súťažných kategórií. Odovzdávanie  cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne, neprítomným slovenským účastníkom bude zaslané poštou, prípadne odovzdané kontaktnými osobami. Zahraničným účastníkom bude odovzdané kontaktnými osobami, prípadne sa nájde vhodný spôsob doručenia.

 

13. Výsledky oboch súťaží budú oznámené na mieste súťaže v plnom rozsahu, zverejnené na stránke súťaže BIELA VRANA 2018 www.biela-vrana.sk do 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov. Písomné hodnotenia súťažných vzoriek piva budú zverejnené na profile stránky súťaže pri každom zo súťažiacich do 1 mesiaca od ukončenia súťaže.

 

14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmien.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia“.

 

 

V Košiciach 07. 01. 2018                         Za hlavného organizátora KDD Peter „bobo“ Bognár

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále