Utorok 26.3.2019   oslavuje Emanuel zajtra pozýva na pivo Alena

6929 podnikov 

Biela vrana 2017 - kategórie

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2017-kategorie.html

16. marec 2016, 10:00
bobo wbm
Biela vrana 2017 - kategórie

Organizátori medzinárodnej degustačne súťaže doma varených pív Biela vrana, tak ako v ostatných predchádzajúcich rokoch, aj teraz s predstihom viac ako jedenásť mesiacov vyhlasujú pivné kategórie v ktorých sa bude súťažiť na Biela vrana 2017 (termín 25. februára 2017).

 

Kategórie sú zostavené podľa nového rozdelenia BJCP 2015, takže, vážení domovariči, máte čas na varenie, vyskúšanie a doladenie svojích pív, ktoré sa prípadne rozhodnete poslať na túto súťaž.

 

Ďalšou, už tradíciou je, že držiteľ ocenenia Grand Special Biela vrana, v ostatnom ročníku  Pavol Kocsis navrhol svoju, tentoraz zaujímavú A. kategóriu, je to hybridný štýl (špecifikácia nižšie).

 

A. kategória

Experimental Beer  – "From Lager to Heaven"

 

B. kategória

1. STANDARD AMERICAN BEER   1D. American Wheat Beer

 

C. kategória

21. IPA   21 B. Specialty IPA: Black IPA


D. kategória

13. BROWN BRITISH BEER  13A. Dark Mild

 

E. kategória

29. FRUIT BEER  29A. Fruit Beer + 29B. Fruit and Spice Beer + 29C. Specialty Fruit Beer

 

F. kategória

27. Historical beer - Gose

 

G. kategória

Špeciálna kategória "Back to BrewDog roots" (kategória vzišla na základe počinu pánov z BrewDogu zverejnením receptúr na DIY BrewDog), cieľom je uvariť podľa predloženej receptúry pivo, klon  najviac približujúci sa ich pivu/ejlu Hardcore IPA (receptúra "37") 

 

 

Špecifikácia kategórie -  Experimental Beer  - From Lager to Heaven

 

Špecifikácia: Vrchne kvasený Ale s charakteristikou Českého prémiového ležiaka.

 

Cieľ: Čo najviac sa priblížiť arómou, chuťou, farbou, celkovým vzhľadom a pocitom k Českému prémiovému ležiaku definovanému podľa BJCP(2015) 3B za použitia kvasníc pre vrchné kvasenie.   

 

OG: 1.044 až 1060

FG: 1.013 až 1017

Alc.: 4,2% až 5,8% 

SRM: 3,5° – 6°

 

Vzhľad: BJCP(2015) 3B. Špeciálny dôraz sa kladie na farbu a čírosť piva. Tekutina má byť číra, bez akéhokoľvek zákalu, s odpovedajúcou farbou SRM: 3,5° – 6°. Pena sa očakáva biela, bez farebných odtieňov. 

 

ArómaChuťPocit v ústachCelkový dojem: BJCP(2015) 3B

 

Suroviny

Kvasinky: Pre vrchné kvasenie

Slady: Vo všeobecnosti svetlé slady ako svetlý plzeňský, pale ale, bavorský, pšeničný ...

Chmele: Doporučujeme použiť chmele používané pri príprave ležiakov, najlepšie české a nemecké. 

Dodatky: Bez dodatkov

 

Označenie: v prihláške musia byť uvedené použité kvasnice a stupne Plato  

 

Autor: Pavol Kocsis, držiteľ ocenenia Grand Special Biela vrana 2016

 

 

Experimental Beer  – From Lager to Heaven

 

Specification: Top-fermented Ale with characteristics of Czech Premium Lager.

 

Goal: It is to get aroma, taste, appearance, flavor, mouth feel and overall impression as close as possible to Czech Premium Lager beers defined per BJCP(2015) 3B using yeasts for Top-fermentation.   

 

OG: 1.044 – 1060

FG: 1.013 – 1017

Alc.: 4,2% – 5,8% 

SRM: 3,5° – 6°

 

Appearance: BJCP(2015) 3B. Special importance is placed on color and clear clarity. Liquid is expected to have brilliant clear clarity with color SRM: 3,5° – 6°. Foam is expected to be white without color tones. 

 

AromaTasteMouth feelOverall impression: BJCP(2015) 3B

 

Ingredients

Yeasts: for Top-fermentation

Malts: Generally pale malt, like light pilsner, pale ale, Bavarian, wheat, ...

Hops: We suggest using hops used to brew Pilsen Lager beers, the best are Czech and German hops

Supplements: Without supplements

 

Labelling: used yeasts and degrees Plato must be provided in the application  

 

Daj Boh šťastia!

 

15. 01. 2017 - všetko o BV 2017 a prihlasovací systémhttp://biela-vrana.sk/sutaz/

 

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále