Nedeľa 29.3.2020   oslavuje Miroslav zajtra pozýva na pivo Vieroslava

6965 podnikov 

Homebrewing - Slovak Herbal Ale (BJCP 34. C)

http://www.kamnapivo.sk/webtron/homebrewing-slovak-herbal-ale-bjcp-34-c.html

25. marec 2019, 14:40
bobo wbm
Homebrewing - Slovak Herbal Ale (BJCP 34. C)

 V roku 2015 sme sa zaoberali myšlienkou skúsiť zadať špecifikáciu na uvarenie "neobyčajného" piva v domácich podmienkách. "Táto kategória bola vytvorená na podporu kreativity a invenčnosti domovaričov, zároveň je to pokus, snaha nájsť štýl piva, ktoré by odrážalo našu kultúru, históriu, ale aj budúcnosť slovenského pivovarníctva" uviedol bobo wbm.  

 

Tak vznikla prvá verzia, zadanie, kategórie na medzinárodnú súťaž doma varených špeciálov Biela vrana 2016 - Slovak Herbal Ale (SHA). Víťazom tejto kategórie - Slovak Herbal Ale, ale zároveň aj celkovým víťazom súťaže sa stal Pavol Kocsis so svojim pivom Mother´s Spirit vol.2 (Plato 16,6°), ktoré bolo v upravenej verzii varené v Pivovare Hostinec (Mother´s Spirit, Plato: 14°, obsah alkoholu: 5,2%, vyrobené z vody, jačmenného sladu, pšeničných a ovsených vločiek, materinej dúšky, šalvie, chmeľov Premiant a Kazbek a pivovarských kvasiniek) a následne viac krát varené pivovarom Corvus v pôvodnej verzii.

 

Po druhý krát sme SHA zaradili na súťaž Šumná vrana 2017 (víťaz Lukáš Okál Spring Herbal Ale 14°) v upravenej verzii sme to skúsili aj tretí krát na súťaži Šumná vrana 2018 (víťaz Drahoš Horváth s Bilin+Ky 14°).

 

Organizátori súťaže zaradili kategóriu SHA aj s miernými úpravami na deviaty ročník medzinárodnej súťaže doma varených špeciálov. Špecifikácia SHA na rok 2020:

 

  

34.C Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (verzia 2020)


Špecifikácia: Vrchne kvasený bylinné ale  
 
OG: voľne  FG: voľne  Alc.: min. 3,5% alk.   SRM: 2 – 18°    IBU: voľne
 
Aróma: Charakteristická vôňa po použitej byline, resp. po použitých bylinách primeranej intenzity, tak aby sa dala vôňa špecifikovať. Pri kombinácii viacerých bylín dôraz na harmonický charakter. Vôňa by mala byť príjemná, nemala by byť "umelá", nepríjemne dominantná, silná. Pripúšťa sa aj chmeľová aróma, ale musí byť harmonická, vyvážená s bylinnou arómou, môže dopĺňať celkový charakter, neprítomnosť znakov chmeľovej arómy nie je chybou.
 
Vzhľad: Vzhľad tekutiny má byť v odtieni od slamovo-žltej po mierne oranžovú. Pena hustejšia bielej farby, vyššia, trvácna. Tekutina číra, ale môže mať jemný zákal, nie mútna, resp. silne zakalená.
 
Chuť: Rovnako ako aróma, aj v chuti by mala mať charakteristickú stopou po použitej byline, resp. bylinách, nie však agresívnu, ale v súlade s celkovým telom, horkosťou po použitom chmeli, sladoch, spôsobom fermentácie a ich produktmi - estermi. Cieľom je vytvorenie harmonického a vyváženého vnemu chute použitých bylín a chmeľu. Nežiaducim prvkom je ostrá korenitosť, trpkosť, zvieravý pocit.    
 
Pocit v ústach: Môže sa líšiť v závislosti od použitých bylín. Telo by malo byť ľahké (nie vodnaté) až stredne plné, po použitých sladoch, stredne primerane sýtené aby dopĺňalo, zvýrazňovalo bylinný charakter, osviežujúce pri napití, bez trpkosti a zvieravého pocitu.
 
Celkový dojem: Základom je harmonické spojenie vôní a chut použitých bylín a prípustných dodatkov, oceňovaná bude predovšetkým invenčnosť a kreativita domovariča.
 
Suroviny:
Kvasinky: akékoľvek kmene kvasiniek vrchnej fermentácie, pripúšťajú sa aj bret, resp. kvasinky spontánnej fermentácie 
 
Slady: vo všeobecnosti svetlé slady ako svetlý plzeňský, pale ale, pšeničný, bavorský,...
 
Chmele: - doporučujeme použiť „európske“ odrody chmeľu (nie americké, novozélandské,...), napr. nemecké, české, slovinské, ukrajinské, poľské, slovenské, francúzske, anglické,... etc., prípustný je aj "dry hoping".
 
Byliny: doporučujeme sa orientovať na byliny, aj liečivé, resp. ich okvetia, kvety, lupene, korene, plody (ich extrakty, maceráty) tradične rastúce resp. domestikované na Slovensku, napr.: kvet bazy, lipový kvet, kvet nevädzy, kvet agátu, horec žltý, borievka obyčajná, rumanček pravý, medovka lekárska, repík lekársky, púpava lekárska, borák lekársky, bedrovník lomikameňový, materina dúška, ruža šípová, šalvia lekárska, kvety hlohu, rakytník, kotvičník zemný, palina pravá, arónia, žihľava, mäta, levanduľa, ďumbier, divozel, sladké drievko, koriander siaty, badián, korenie, rasca, aníz, fenikel, saturejka, rozmarín lekársky, pamajorán lekársky, čakanka obyčajná... etc.
 
Dodatky: prípustné sú pšeničné, ovsené, ražné vločky, cirok, špalda, pohánka, pšeno, kukurica a ich výrobky, ďalej melasa, med, javorový a brezový sirup, dubové stružliny (aj zaúdené), írsky mach, soľ (nie himalájska, nie morská), etc. Neprípustné sú cukor biely, cukor kandovaný, cukor trstinový, maltóza, maltodextrín a syntetické sladidlá.
 
Označenie: v prihláške musia byť bezpodmienečne označené všetky použité byliny, chmele, dodatky a základný pivný štýl (buď podľa BJCP 2015 alebo všeobecný pivný štýl).

 

 

34.C Experimental Beer – Slovak Herbal Ale (vs. 2020)

 

OG:  free     Alc.: min. 3,5% alc.   SRM: 2 – 18°    IBU: 

 

Top fermented herbal ale

Aroma: Characteristic aroma of used herbs of adequate/varying intensity, so that the aroma can be identified. When combining multiple different herbs, the emphasis is on harmonious character. Aroma should be pleasant, it should not be "artificial", unpleasantly dominant, strong. Hop aroma is also allowed, but it must be harmonious, balanced with herbal aroma, can complement the overall character, the absence of hop aroma is not a mistake.

Appearance: The appearance of beer should be straw-yellow to slightly orange. Head is thick, white, higher, and durable. Beer is clear, but may have a slight haze, heavy cloudiness is inappropriate.

Flavour: Similar to aroma, flavour should have a characteristic trace of used herbs, however not aggressive, in line with the overall body of beer, bitterness of the hops used, malts, fermentation method and their ester products. The goal is to create a harmonious and balanced taste of used herbs and hops. The undesirable element is sharp spiciness, bitterness, astringency.

Mouthfeel: It may vary depending on the herbs used. The body should be light (not watery) to moderately full, malty, moderately carbonated in order to highlight herbal character, refreshing while drinking, without the harsh bitterness and astringency.

Overall impression: a harmonious blend of aromas and flavours of used herbs and other allowed adjuncts, creativity of a homebrewer is strongly encouraged.

Ingredients:

Yeasts: any strains of top fermenting yeasts, brettanomyces as well as spontaneous fermentation yeasts are also allowed

 

Malts: in general all pale malts such as pale pilsen/bohemian, pale ale, wheat, munich malt etc.

 

Hops: european noble type of hops are strongly recommended (new world hops are not allowed) such as german, czech, slovenian, ukrainian, polish, slovakian, french, english etc. dry hopping is allowed.

Herbs: we recommend to focus on herbs, as well as medicinal, resp. their petals, flowers, leafs, roots, fruits (their extracts, macerates) traditionally growing respectively domesticated in Slovakia, e.g.: elder flower, linden blossom, yellow gentian, common juniper, chamomile, lemon balm, common agrimony, swine's snout, borage, bog pimpernel, wild-thyme, wild brier, salvia, hawthorn, sallow-thorn berries, puncture vine, sage brush, arum, stinging nettle, mint, levander, ginger, black mullein, licorice, coriander, badian, caraway, anise, fennel, savory, rosemary, majoram, chicory, etc.

 

Adjuncts: Allowed are wheat, oat, rye flakes, broomcorn, spelt, buckwheat, millet, corn, molasses, honey, maple and birch sirup, oak chips, irish moss, ordinary salt, Not allowed are white sugar, candi sugar, cane sugar, maltose, maltodextrin, synthetic sweeteners.

 

Entry instructions: the entrant MUST specify all the used herbs, hops, adjuncts and base beer style (either BJCP style or generic style).

 

Preklad: Marián Verbeník

 

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále